Бизнес модел

Ние разбираме спецификата на пазара, разнообразието от технологични решения и пейзажа от възможните способи на разпространение. Ние имаме опита да подпомогнем нови и съществуващи оператори на ТВ услуга при договаряне и предоговаряне на лицензионни права с доставчиците на ТВ програми.

IPTV

Мултискрийн

OTT​

Кабелен

Договаряне и предоговаряне на лицензионни права за разпространение на радио- и Тв програми чрез всякакви способи. 

Интернет

Намерете ни в:

  • White LinkedIn Icon

За повече информация: 

e-mail: viora@viora.bg

Моб.: + 359 882 633 731

ул. Самоков № 15

София, България

Some Copyrights reserved. 

Background Music: By Relax 3 Minutes - Sunrise and Epic Music

https://www.youtube.com/watch?v=nIXQK8K66U8