top of page

Бизнес модел

Ние разбираме спецификата на пазара, разнообразието от технологични решения и пейзажа от възможните способи на разпространение. Ние имаме опита да подпомогнем нови и съществуващи оператори на ТВ услуга при договаряне и предоговаряне на лицензионни права с доставчиците на ТВ програми.

IPTV

Мултискрийн

OTT​

Кабелен

Договаряне и предоговаряне на лицензионни права за разпространение на радио- и Тв програми чрез всякакви способи. 

Интернет

bottom of page